Osiguranje mini skladišta

Osiguranje mini skladišta spada u one faktore koji Vas pored bezbednosti mini skladišta mogu učiniti spokojnijim nakon odluke da Vaše stvari od vrednosti odlučite da ostavite kod nas na čuvanje. Ugovor koji firma Storage box ima sa osiguravajućim društvom omogućava više različitih vrsta osiguranja Vaših stvari.
 

Na šta su sve osigurane stvari koje ostavljate?

Stvari koje su ostavljenje u našim boxovima su prvenstveno zaštičeni kvalitetnom izradom samih boxova. Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od sledećih opasnosti:

 1. požar
 2. ekspozija
 3. udar groma
 4. oluja
 5. grad (padavine)
 6. udar motornim vozilom
 7. manifestacije i demonstracije
 8. pad i udar letelice

Ako se posebno ugovori osiguravajuća se proširuje na jednu ili više dopunskih opasnosti:

 1.  Oštećenja nastala usled poplava i bujica
 2. Oštećenja nastalih usled izlivanja tečnosti iz instalacija
 3. Usled klizanja tla i odronjavanja zemljišta
 4. Štete nastale kao posledica snežnih lavina
 5. Samozapaljenja stvari unutar boxova
 6. Na zahtev klijenta moguće je izvršiti i dodatno osiguranje ostavljenih stvari

Kada se ostvari osigurani slučaj, osiguranjem su pokrivene i:

 1. Štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari nastale prilikom spašavanja (rušenja, iznošenja i sl.)
 2. Štete zbog nestanka osiguranih stvari.

Visina i način plaćanja premije osiguranja

Premija osiguranja utvrđuje se na osnovu poslovnih akata i sastoji se od funkcionalne premije i režijskog dodatka. Ukupna premija može se platiti u celosti ili u ugovorenim ratama.

 

Ako Vam je potrebna bilo kakva dodatna informacija vezana za osiguranje mini skladišta možete nas kontaktirati putem podataka sa stranice kontakt.

Osiguranje mini skladista Storagebox
Osiguranje mini skladista Storagebox
Idi na vrh